Första forskarkrönikan i Falu-Kuriren

Under våren introducerar Högskolan Dalarna forskarkrönikor i Falu-Kuriren. Initiativet syftar till att förmedla vetenskapligt arbete på ett mer tillgängligt sätt och samtidigt etablera en personlig koppling mellan forskare på högskolan och invånare i Dalarna.
Mikael, Tarja, Gull och Boglarka i biblioteket på Campus Falun.
Mikael, Tarja, Gull och Boglarka är fyra av vårens fem krönikörer. Anders Gårdestig

Forskningen vid högskolan gör skillnad för människor i Dalarna. Genom forskarkrönikorna strävar Högskolan Dalarna efter att skapa nyfikenhet och ökad medvetenhet om den betydelsefulla forskning som bedrivs här.

– Vår forskning är en viktig del av samhället på så många olika sätt. Genom att forskare delar insikter och framsteg skapar vi på ett lättsamt sätt en inblick i den mångfacetterade forskning som bedrivs här på högskolan, säger Malin Kull, som är forskningskommunikatör på högskolan och samordar arbetet med forskarkrönikorna.

Först ut är Lars Rönnegård, professor i statistik på institutionen för information och teknik. Hans forskarkrönika publicerades i Falu-Kuriren den 16 mars.

Lars Rönnegård tar oss med på en analytisk resa in i en ladugård. Han identifierar och undersöker det komplexa samspelet mellan kor och dess påverkan på deras välbefinnande. Genom en pragmatisk framställning gör han det problematiska mer greppbart och vardagsnära.

Dalaforskaren: Glada kossor kan vara avgörande för framtidens jordbruk, på Falu-Kurirens webbplats

Vårens krönikörer

Forskarkrönikor Lars.png

 

 

Lars Rönnegård, professor i statistik, institutionen för information och teknik

 

 


Forskarkrönikor Tarja.png

 

 

Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, institutionen för lärarutbildning

 

 


Forskarkrönikor Mikael.png

 

 

Mikael Swarén, idrotts- och hälsovetenskap, institutionen för hälsa och välfärd

 

 


Forskarkrönikor Gull.png

 

 

Gull Törnegren, teologie dr religionsvetenskap, institutionen för kultur och samhälle

 

 


ForskarkrönikorBoglarka.png

 

 

Boglárka Straszer, professor svenska som andraspråk, institutionen för språk, litteratur och lärande

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: