Ceremoni

Genrep för akademisk högtidsceremoni

Obligatorisk generalrepetition för festföremål och alla som har en roll på scenen.

Datum: , kl 15:00 - , kl 19:00
Plats: Falun

Genomgång av högtidsceremonins olika delar. Generalrepetionen är indelad i olika delar beroende på vilken roll och funktion du har under ceremonin. Delen som alla ska närvara vid tar ungefär 2 timmar.

Mer information om generalrepetionen meddelas under hösten 2024.

Det är mycket viktigt att alla festföremål och alla som har en roll på scenen deltar.

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: