Högskolan beviljas nära 4 miljoner kr i nya Erasmusmedel

UHR har beviljat Högskolan Dalarna nya Erasmusmedel för perioden 2024-26. Det är ett rekordstort belopp, och inkluderar möjligheten att arrangera tre Blandade Intensivprogram (BIP)

Högskolan Dalarna har beviljats totalt 349 692 € i nya Erasmusmedel för perioden 1 juni 2024-31 juli 2026.

Fördelningen av beviljade medel ser ut så här

Mobilitetstyp                                           Antal deltagare                                    Stipendiebelopp €

Student studier 20 64 384
Student praktik 26 110 438
Personal undervisning 10 16 170
Personal ej undervisning 60 97 020

 

Dessutom finns finansiering för tre BIP Blandade Intensivprogram (websida), á 6000 €

Sedan tidigare finns ca 2 miljoner kr i Erasmusstipendier som ska förbrukas senast 31 juli 2025.

Använd gärna Erasmusfinansieringen! (web) 

Senast granskad:
Senast granskad: