Öppen föreläsning

Installationsföreläsningar av professorer

Vid Högskolan Dalarna håller alla professorer som ska installeras en kort föreläsning. Program med tider och föreläsare uppdateras under hösten 2024.

Datum: , kl 09:00 - 15:00
Plats: Campus Borlänge

Vid Högskolan Dalarna håller alla professorer som ska installeras en kort föreläsning. Föreläsningen är öppen för studenter, personal och allmänhet. Installationsföreläsningarna genomförs på Campus Borlänge år 2025. 

Professorsinstallation

Installation av professorer har medeltida anor som påminner om de gamla banden till kyrkan. När en gång i tiden en domkapitelsledamot insattes i sitt ämbete fick han en särskild stol anvisad i domkyrkans kor, stallum. Från detta ord härstammar nutidens "installation". Installationen av en ny professor sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom.

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: