Ceremoni

Akademisk högtid 2025

Akademisk högtid högtidsceremoni firas den 21 mars 2025.

Datum:
Plats: Falun

Akademisk högtid är Högskolan Dalarnas stora återkommande högtid. Vi firar akademisk högtid vartannat år och nästa högtid är i mars 2025. Under högtiden hyllar vi våra akademiska framgångar genom att installera professorer, promovera nyblivna doktorer och hedersdoktorer. Vi uppmärksammar också docenter, adjungerade professorer, gästprofessorer, excellenta och meriterade lärare, samt delar ut priser.

Mer information kommer under hösten 2024.

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: