Biblioteket lyfter fram högskolans hållbarhetsarbete

Känner du till högskolans arbete för hållbar utveckling? I biblioteket på båda campus finns utställningar på temat hållbarhet som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi fram litteratur på området och vad högskolan gör för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Senast granskad: