Biblioteket lyfter fram högskolans hållbarhetsarbete

Känner du till högskolans arbete för hållbar utveckling? I biblioteket på båda campus finns utställningar på temat hållbarhet som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi fram litteratur på området och vad högskolan gör för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gör du som är student eller personal något som vi kan lyfta fram på utställningsytan? Hör av dig till biblioteket eller till rådet för hållbar utveckling.

Om högskolans hållbarhetsarbete.

FN:s globala mål.

Senast granskad:
Senast granskad: