Utbildningsprogram KLJMG

Ljud- och musikproduktionsprogrammet

Är du intresserad av en framtida karriär inom ljud- och musikproduktion? I den här utbildningen får du den kompetens som krävs för exempelvis liveinspelning eller ljudskapande till rörliga bilder. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat musikproducent eller ljuddesigner.
180 högskolepoäng Grundnivå

På Ljud-och musikproduktionsprogrammet arbetar vi med ljud och musikproduktion i alla dess former. Kreativt produktionsarbete är ett viktigt inslag i våra kurser. Inspelning i studio, liveljud/PA och liveinspelning och ljudskapande till rörliga bilder är några av programmets kurser under första året. Stora delar av utbildningen handlar också om projekthantering, entreprenörskap och designprocesser. Detta går igen i såväl forskning som de mer praktiskt och teoretiskt orienterade utbildningsmomenten.

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en unik byggnad rustad med musikstudios, TV-studio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från praktiskt arbete inom medieproduktion till teoretiska studier av dess betydelse i dagens samhälle.

Studenter berättar

imageqp8rr.png

"Jag valde den här utbildningen för att musik alltid har varit mitt stora intresse."

Av en slump hamnade Emelie Nyström i Falun och på Högskolan Dalarna. Från en början var hon säker på vad hon ville arbeta med i framtiden – men efter fyra terminer inom ljud- och musikproduktion håller hon dörrarna öppna.

 

Läs hela intervjun med Emelie

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Den snabba tekniska utvecklingen i branschen har under senare decennier medfört stora förändringar för produktion och distribution av ljud och musik. Produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning kan idag genomföras med en integrerad utrustning av mindre team, eller till och med av en enda person.

Producentens överblick och ansvar för både ekonomi och konstnärligt resultat ska kombineras med ljudteknikerns insikter i produktionsteknik och process. Till dessa personers insatser kommer musikerns, vars tillgång till de nya produktionsmedlen ger hen möjligheter till kontroll över produktionen på ett helt annat sätt än tidigare. I många fall smälter alla dessa roller ihop hos en och samma person. Ljud- och musikproduktionsprogrammet möter denna förändring genom att ge en bred utbildning, där både teori och praktik samt teknisk, konstnärlig och vetenskaplig skolning sammanflätas. Inspelning i och utanför studio, PA-ljud, ljud- och musikskapande till rörliga bilder är några av de produktionsområden som utbildningen omfattar.

Programmets kurser

ÅR 1

Introduktion till medieproduktion (7,5 hp)
Audioteknologi 1 (7,5 hp)
Ljudteori (7,5 hp)
Ljudskapande till rörliga bilder (7,5 hp)
Inspelning i studio (7,5 hp)
Liveljud och liveinspelning (7,5 hp)
Audioteknologi 2 (7,5 hp)
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)

ÅR 2

Musikskapande (7,5 hp)
Analys av musikproduktioner (7,5 hp)
Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion (7,5 hp)
Från idé till master (7,5 hp)
Möten med skilda musikgenrer (7,5 hp)
Entreprenörskap för medieproducenter (7,5 hp)
Ljud- och musikproduktion som projektarbete (15 hp)

ÅR 3

Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion (15 hp)
Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion (7,5 hp)
Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs (15 hp)
Arbetsplatsförlagd utbildning för medieproduktion (15 hp)

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en arbetsplatsförlagd utbildning/praktik. Praktiken är mycket viktig för dig som student, där du får möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig både branscherfarenhet och kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Vad blir du efter utbildningen?

Studenter som har läst detta program arbetar bland annat som musikproducent, ljuddesigner/ljudtekniker/ljudläggare för film, tv, interaktiva medier och webb, som ljudtekniker på konsertscener, event och teatrar samt produktionstekniker på radio, produktionsbolag och liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Mediebranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap och projekthantering direkt kopplat till branschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EBJ
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G8B
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Erika Iljero