Teknikerjakten

Teknikerjakten Falun-Borlänge är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Falu kommun och Borlänge kommun.

Projekt under Teknikerjakten

Om Teknikerjakten

Projektet finansieras av Ljungbergsfonden som är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Syftet med Teknikerjakten är att stärka intresset bland ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samt att uppmuntra lärare att arbeta med dessa ämnen. Teknikerjakten finns även i Karlstad och Gävle.

Teknikerjakten ska arbeta för att utveckla regionen till ett föredöme och att skapa goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för elever och lärare. Den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen ska upplevas som relevant för eleverna och sättas in i ett sammanhang. Teknikerjakten ska tydligt visa på studievägar och yrken som studier inom naturvetenskap och teknik kan leda till. Teknikerjakten ska verka för att attrahera till utbildningsplatserna på gymnasieskolorna och Högskolan Dalarna.

Detta arbete ska ske långsiktig och Teknikerjakten ska under projekt perioden systematiskt arbeta med att:

Stärka och utveckla intresset för naturvetenskap och teknik på alla stadier.
Sätta naturvetenskap och teknik i en kontext och skapa sammanhang för elever på alla nivåer.

Söka medel

Ansökningar till Teknikerjakten behandlas två gånger per år och skickas till projektledare Johan Sonne, jos@du.se. Sista datum för att skicka in ansökningar är den 15 april och den 15 oktober. Alla skolor, från förskola till högskola, i Dalarna är välkomna att söka medel i Teknikerjakten. Läs kriterier, riktlinjer samt ansökan Läs kriterier, riktlinjer samt ansökat (Word-dokument).

Sociala medier

Vi uppdaterar kontinuerligt vår Instagram med nyheter och spännande händelser. Följ oss på @teknikerjakten

 

Senast granskad:
Senast granskad: