Ämnesövergripande lektionsmaterial

Pedagoger på 2047 Science Center har tagit fram ämnesövergripande utbildningsmaterial med utgångspunkt i teknik för högstadiet. Låt dig inspireras och ladda ner.

Om man är ovan att jobba och planera undervisningen med andra lärare kan det kännas som ett stort steg att plötsligt involvera många och behöva ta hänsyn. Det är lätt att fastna i schematekniska frågor. Börja istället i liten skala – mjukstart är aldrig fel.

Med ett ämnesövergripande arbetssätt är det betydligt lättare att nå målen. -Lisen Vogt

Att börja jobba ämnesövergripande kan kännas stort och kanske till och med svårt. Men man behöver inte blanda in alla ämnen på en gång. Och man behöver inte göra stora förändringar i sin undervisning som många tror. Man kan använda sig av det innehåll som man brukar använda, det handlar mer om ett förhållningssätt. Hur kan man som lärare koppla ihop sitt innehåll med det tänkta temat och med andra ämnen? Det viktiga är att man vågar börja, kanske bara två lärare inledningsvis. Innehållet i undervisningen kan vara detsamma, det handlar mer om att ändra perspektiv och göra koppling till andra ämnen. Om du till exempel vet att eleverna pratar om växthuseffekten när de har SO så kan du, om du är NO-lärare, fokusera mer på växthuseffekten ur ett kemiperspektiv på kemilektionerna och exempelvis titta närmare på växthusgaserna. 

Att hitta gemensamma nämnare mellan skolämnen behöver heller inte vara krångligt. Använd faktakunskaper som eleverna fått från kemi eller fysik när de ska skriva en krönika på svenska. Om man ska prata om kroppen på biologin är det ett ypperligt tillfälle att på hemkunskapen prata om och laga mat som är hälsosam och på idrottslektionen spinna vidare på kroppens funktioner och vikten av träning. Det viktigaste är att hitta ett autentiskt innehåll och ämnen som engagerar.

Naken på nätet handlar om...

Senast granskad:
Senast granskad: