Sommarjobb för blivande studenter

För att locka och informera om de olika tekniska och naturvetenskapliga programmen erbjuder Teknikerjakten gymnasieelever sommarjobb mellan årskurs 2 och 3. De får då testa på ett teknik/IT program om dagen.

Blivande studenter sommarjobbar

Inget sommarjobb 2024, pga av flytt av campus.

 

 

Artikel om sommarjobbet från Dynamit 

Efter en tid av nedgång börjar nu allt fler studenter söka sig till de tekniska och naturvetenskapliga programmen på gymnasiet. Många av dem är ändå osäkra på vilken utbildning de senare ska välja och dessutom råder det fortfarande brist på ingenjörer på arbetsmarknaden. Att erbjuda gymnasieelever sommarjobb för att testa ingenjörsprogrammen har visat sig vara ett lyckat grepp som Teknikerjakten initierat.

För fem år sedan lanserade Teknikerjakten idén om att låta gymnasieelever sommarjobba på Högskolan Dalarna under 10 dagar. Deras "arbete" består då i att testa ett ingenjörsprogramom dagen och få betalt för detta.

– Läget i hela landet är akut, vi måste få upp intresset för våra tekniska program, säger Johan Sonne som är ansvarig för Teknikerjaktens verksamhet. Därför initierade vi projekt Sommarjobb. Vi erbjuder gymnasieelever på de tekniska och naturvetenskapliga programmen att vara hos oss under 10 dagar på sommarlovet mellan år 2 och 3. Eftersom många av eleverna redan har sommarjobb så erbjuder vi dem lön under de här 10 dagarna. 

– Under veckorna lärde vi oss väldigt mycket, mycket mer än jag någonsin skulle kunna föreställa mig, och tiden jag spenderat på högskolan är ovärderlig, säger Jonas Gustavsson.

De elever som är intresserade av sommarjobbet på Högskolan söker med ett personligt brev. Sedan fördelas platserna över hela regionen. Varje år får 30 elever chansen att prova på högskolans tekniska program och av dessa är det ungefär 10 procent som väljer att läsa vidare vid Högskolan Dalarna. 

– Vår uppgift är inte att specifikt få eleverna att välja Högskolan Dalarna, säger Johan Sonne. Det handlar om att väcka intresse så att fler väljer att bli ingenjörer. För vår del räcker det om en väljer att fortsätt läsa just här för att den här satsningen ska gå ihop ekonomiskt. 

En av studenterna som sommarjobbat och som nu läser första året på Byggteknik är Lina Frank. – Under sommarjobbet fick jag chansen att testa alla ingenjörsprogram vilket var superbra. Jag hade funderat på byggteknik redan innan och när jag provat på alla så var det lättare att välja rätt. Jag kan varmt rekommendera Teknikerjaktens sommarjobb till andra, det är guld värt att få testa alla program så att man slipper hoppa på en utbildning som man inte trivs med. Efter gymnasiet valde jag att jobba i några år för att få upp studiemotivationen men det var absolut sommarjobbet på Högskolan fick mig att välja inriktning. 

– Min syn på högskolan har förändrats helt efter dessa två veckor! Nu vet jag verkligen hur allt fungerar och jag känner mig mycket mer säker på vad jag ger mig in på, berättar Lina Andersson.

– Det går inte att få en bättre studievägledning än den som studenterna får som sommarjobbar hos oss, säger Johan Sonne. Att testa ett program under en dag med både teori och praktik är svårt att slå. Att personer väljer fel utbildning och hoppar av kostar samhället enormt mycket. Tio dagar hos oss ger en fantastisk inblick i vad de olika programmen kan leda till.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: