Gymnasiesamarbete

Teknikerjakten har en rad olika gymnasiesamarbeten: studiebesök, lärarträffar, högskolelärare som håller i lektioner på gymnasiet samt att gymnasister har chans att få utföra laborationer på högskolan.
Senast granskad: