Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

Mer information om ansökan, nominering, kriterier för bedömning med mera finna på sidan:

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

Senast granskad:
Senast granskad: