Digitala verktyg i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Adobe Acrobat
När du ska skapa, läsa och redigera pdf-dokument.

Ally (Learn)
När du ska analysera och öka tillgängligheten i lärplattformen Learn.

C

CAD
När du ska skapa tekniska ritningar för användning inom konstruktion, arkitektur, datorspel och film.

Chrome
När du ska söka och läsa information på internet.

CMG (telefon.du.se)
När du ska hänvisa din telefon och söka upp personal.

D

DIVA
När du ska publicera och söka efter högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter.

E

Edge
När du ska söka och läsa information på internet.

eduVPN Client
När du ska fjärruppkoppla dig till högskolans server.

Endnote
När du ska hantera referenser.

Excel (Microsoft 365)
När du ska göra kalkyler och hantera enklare data.

F

Firefox
När du ska söka och läsa information på internet.

Forms (Microsoft 365)
När du ska konstruera och publicera enkäter.

K

KPW (Kursplan på webb)
När du ska skriva, processa och publicera kursplaner.
Instruktion: Kurs- och utbildningsplan

L

LADOK
När du ska dokumentera och få information om studentregistrering och studieresultat.

Learn
När du ska strukturera och bygga upp kursrum och programrum för att delge digitalt utbildningsmaterial, kommunicera, dokumentera och återkoppla.    

LPW (Litteratur på webb)
När du ska skriva, processa och publicera litteraturlistor.
Instruktion: Litteraturlista

M

Matlab
När du ska göra matematiska och tekniska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

O

OER-katalogen
När du ska publicera information om öppna kurser (open.du.se).

OneNote (Microsoft 365)
När du ska skapa och lagra gemensam dokumentation.

OneDrive (Microsoft 365)
När du ska lagra filer i molnet.

Ouriginal (Urkund)
När du ska kontrollera akademisk integritet.

Outlook (Microsoft 365)
När du ska hantera e-post, kalender, uppgifter och kontakter.

P

Padlet
När du ska samskapa och dokumentera på en gemensam digital anslagstavla.
Instruktion: Padlet

Play
När du ska lagra och publicera media.
Instruktion: Play

Powerpoint (Microsoft 365)
När du ska skapa och presentera bildspel.

Primula
När du ska hantera ledigheter, tjänsteresor, lön och övriga ärenden kring din anställning.

R

Retendo
När du ska planera och redovisa din tjänstgöring.
Instruktion: Arbetstid och tidsredovisning

S

Safari
När du ska söka och läsa information på internet med din Mac-dator.

SPSS
När du ska göra statistiska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

Sunet Survey & Report
När du ska konstruera och publicera enkäter.
Instruktion: Sunet Survey

T

Teams (Microsoft 365)
När du ska skicka meddelanden, dela och lagra gemensamma filer, samt delta i digitala möten.

TimeEdit
När du ska boka lokaler och se bokningar av lokaler.

TODO (Microsoft 365)
När du ska skapa och hantera att-göra listor.

W

Wooclap
När du ska aktivera deltagare genom att ställa frågor och presentera svar.
Instruktion: Wooclap

Word (Microsoft 365)
När du ska skapa text och dokument.

Z

Zoom
När du ska boka eller delta i digitala möten med möjlighet att dela material, chatta och dela in i grupper.
Instruktion: Zoom

Senast granskad:

Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Senast granskad: