Digitala verktyg i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Adobe Acrobat
När du ska skapa, läsa och redigera pdf-dokument.
Hittas via Företagsportalen på din dator.

Ally (Learn)
När du ska analysera och öka tillgängligheten i lärplattformen Learn.

C

Canvas
När du ska strukturera och bygga upp kursrum och programrum för att delge digitalt utbildningsmaterial, kommunicera, dokumentera och återkoppla.

CAD
När du ska skapa tekniska ritningar för användning inom konstruktion, arkitektur, datorspel och film.

Chrome
När du ska söka och läsa information på internet.
Hittas via Företagsportalen på din dator.

CMG (telefon.du.se)
När du ska hänvisa din telefon och söka upp personal.

D

DIVA
När du ska publicera och söka efter högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter.

E

Edge
När du ska söka och läsa information på internet.

eduVPN Client
När du ska fjärruppkoppla dig till högskolans server.
Hittas via Företagsportalen på din dator.

Endnote
När du ska hantera referenser.
Hittas via Företagsportalen på din dator

Excel (Microsoft 365)
När du ska göra kalkyler och hantera enklare data.

F

Firefox
När du ska söka och läsa information på internet.
Hittas via Företagsportalen på din dator.

Forms (Microsoft 365)
När du ska konstruera och publicera enkäter.

K

KPW (Kursplan på webb)
När du ska skriva, processa och publicera kursplaner.
Instruktion: Kurs- och utbildningsplan

L

LADOK
När du ska dokumentera och få information om studenter registrering, deltagande och studieresultat.
Instruktion: LADOK

Learn
När du ska strukturera och bygga upp kursrum och programrum för att delge digitalt utbildningsmaterial, kommunicera, dokumentera och återkoppla.
Instruktion: Learn

Linnea
Linnea är högskolans lednings- och informationssystem som samlar data från flera av våra verksamhetssystem och presenterar informationen samlat.
Instruktion: Linnea

LPW (Litteratur på webb)
När du ska skriva, processa och publicera litteraturlistor.
Instruktion: Litteraturlista

M

Matlab
När du ska göra matematiska och tekniska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

N

NyA-webben
NyA-webben innehåller information om sökande och deras meriter, och används också för att göra bedömningar av vissa anmälningar.
Instruktion: NyA-webben

O

OER-katalogen
När du ska publicera information om öppna kurser (open.du.se).

OneNote (Microsoft 365)
När du ska skapa och lagra gemensam dokumentation.

OneDrive (Microsoft 365)
När du ska lagra filer i molnet.

Ouriginal (Urkund)
När du ska kontrollera akademisk integritet.

Outlook (Microsoft 365)
När du ska hantera e-post, kalender, uppgifter och kontakter.

P

Padlet
När du ska samskapa och dokumentera på en gemensam digital anslagstavla.
Instruktion: Padlet

Play
När du ska lagra och publicera media.
Instruktion: Play

Powerpoint (Microsoft 365)
När du ska skapa och presentera bildspel.

Primula
När du ska hantera ledigheter, tjänsteresor, lön och övriga ärenden kring din anställning.

R

Retendo
När du ska planera och redovisa din tjänstgöring.
Instruktion: Arbetstid och tidsredovisning

S

Safari
När du ska söka och läsa information på internet med din Mac-dator.

SPSS
När du ska göra statistiska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

Sunet Survey & Report
När du ska konstruera och publicera enkäter.
Instruktion: Sunet Survey

T

Teams (Microsoft 365)
När du ska skicka meddelanden, dela och lagra gemensamma filer, samt delta i digitala möten.

TimeEdit
När du ska boka lokaler och se bokningar av lokaler.

TODO (Microsoft 365)
När du ska skapa och hantera att-göra listor.

W

Wooclap
När du ska aktivera deltagare genom att ställa frågor och presentera svar.
Instruktion: Wooclap

Word (Microsoft 365)
När du ska skapa text och dokument.

Z

Zoom
När du ska boka eller delta i digitala möten med möjlighet att dela material, chatta och dela in i grupper.
Instruktion: Zoom

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: