Litteraturlista – framtagningsprocess och publicering

När du ska skriva, processa och publicera litteraturlistor.

En ny litteraturlista ska publiceras varje termin för varje aktivt kurstillfälle. Så fort ett kurstillfälle är skapat kan du publicera litteraturlistan, men vänta tills det är helt säkert att det inte blir några förändringar av litteraturen eftersom litteraturlistan inte går att revidera efter att den är publicerad. Sista datum för publicering är en månad innan kursstart.

Framtagningsprocess

Litteraturlistorna administreras i verktyget Litteraturlistor på webb (LPW). Som statlig myndighet är vi skyldiga att arkivera listorna och se till att de går att söka fram i efterhand, vilket LPW tillgodoser. Författare till litteraturlistan kan vara kursansvarig (KA) eller delegeras till någon annan person. Det går att lägga till medförfattare till listan, men författaren är den som har ansvaret för listan och kan publicera den.

Framtagningsprocessen ser ut så här:

  1. LPW skickar ut påminnelsemejl till den utsedde författaren när det är dags att publicera nya litteraturlistor. Påminnelserna initieras av de kurstillfällen som finns. Första påminnelsen går ut 60 dagar innan kursstart. För kurser som startar vid höstterminens början går påminnelsen ut tidigare på grund av sommarledigheten. Om en kurs har delkurser måste den kompletta litteraturlistan ändå vara klar och publicerad en månad före kursstart eftersom det är en och samma kurs.
  2. Författaren skapar en litteraturlista.
  3. Författaren fastställer och publicerar listan själv om litteraturlistan är samma som för föregående kurstillfälle.
  4. Är listan ny eller har justeringar från föregående kurstillfälle skickar författaren den till ämnesföreträdare (ÄF) för fastställelse och publicering.
  5. Om litteraturlistan inte publicerats i tid går en påminnelse ut till KA, med kopia till ÄF.

Skapa och publicera en litteraturlista

Litteraturlistan skapas på sidan "Administrera litteraturlistor".

På sidan finns även en manual till LPW. Under rubriken “Mina Litteraturlistor” i LPW syns alla litteraturlistor som du är författare eller medförfattare till. Ämnesföreträdaren har en extra rubrik som heter Litteraturlistor [Ämnesansvarig].

Manual till LPW (pdf)

Du kan börja jobba med en litteraturlista när som helst, även innan det finns ett kurstillfälle. Den ligger då i LPW och kan plockas upp när som helst. Om det inte finns någon kurskod kan du ge listan en arbetstitel till dess att en kurskod upprättats. En lista som bara har en arbetstitel är endast tillgänglig för författaren och eventuella medförfattare. När listan är klar för publicering ska den också kopplas till den aktuella kurstillfälleskoden. En litteraturlista kan alltså i LPW vara kopplad till en arbetstitel, en kurskod och en kurstillfälleskod.

Att publicera en litteraturlista är samma sak som att fastställa den. Listan blir då genast sökbar på externa webben. Observera: När litteraturlistan är publicerad går den inte att ändra eller byta ut eftersom den i och med publiceringen är fastställd, tillgänglig för studenterna och låst för arkivering.

Litteraturlistorna publiceras på den externa webben i en databas med sök- och arkivfunktion och i sökfunktionen kan man söka både aktuella och tidigare litteraturlistor. Det går att söka på kursnamn, kurskod samt kurstillfälleskod.

Litteraturlistor

När litteraturlistan publicerats i LPW syns den automatiskt på kursens sida på webben och i kursrummet i Canvas.  Om det inte finns någon fastställd litteraturlista kommer en informationstext upp som förklarar detta. Externa besökare kan endast se fastställda litteraturlistor men högskolans personal kan även se ej fastställda litteraturlistor.

Senast granskad:
Senast granskad: