Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här hittar du övergripande information och material för lärare, kursansvariga och examinatorer för arbete inför, under och efter undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stöd till och vägledning för att genomföra utbildning på grund- och avancerad nivå ges av medarbetare från flera olika avdelningar inom verksamhetsstödet och en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet med informationen på Utbilda och forska.

Nyheter

Högskolan provar nu det digitala verktyget Inspera som är ett systemstöd för digital tentamen. Nu söker vi efter dig som har tentamen planerad på plats i Falun under perioden november 2023 till juni 2024.

Anställda vid Högskolan Dalarna kan nu nå mallar direkt via Office-programmens mallbibliotek. Mallar finns för Word och Powerpoint. Mallarna ska underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil.

Högskolelärare uppmuntras att förebygga AI-fusk genom att anpassa examinationer. Höstens 2023 workshops och introduktionskurser erbjuder inom akademisk undervisning praktiska verktyg och utrymme för reflektion, med syfte att förbättra undervisningsmetoder och förståelse för lärarrollen.

Till nyhetsarkivet
På gång
20 Mar
09:00

Vid Högskolan Dalarna håller alla professorer som ska installeras en kort föreläsning. Program med tider och föreläsare uppdateras under hösten 2024.

Internutbildningar