Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här hittar du övergripande information och material för lärare, kursansvariga och examinatorer för arbete inför, under och efter undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stöd till och vägledning för att genomföra utbildning på grund- och avancerad nivå ges av medarbetare från flera olika avdelningar inom verksamhetsstödet och en rad olika professioner. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning samordnar arbetet med informationen på Utbilda och forska.

Nyheter

Nu pågår satsningen ”Din psykiska hälsa” där Studenthälsan vid Högskolan Dalarna och Folkhälsomyndigheten samarbetar för att öka unga vuxnas kunskap och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa och vad man kan göra för att må bättre.

För 1,5 år sedan lanserades högskolans medarbetarwebb och nu genomförs en webbplatsundersökning för att samla in åsikter om webbplatsen.

Nu är det snart dags att beställa kursrum inför våren 2024. Då har du chansen att kliva in i nya lärplattformen Canvas. Det finns också möjlighet att beställa programrum och förbereda dem.

Till nyhetsarkivet
På gång
20 Mar
09:00

Vid Högskolan Dalarna håller alla professorer som ska installeras en kort föreläsning. Program med tider och föreläsare uppdateras under hösten 2024.