Två decennier av distansundervisning

Högskolan Dalarna har i över 20 år utvecklat och erbjudit distansundervisning. Genom att kombinera teknisk innovation med pedagogisk utveckling har vi skapat en tillgänglig och flexibel lärmiljö som möter dagens utbildningsbehov.
Kvinna vid datorskärm.
Här visar Inger Lindqvist videochatten, som lanserades som system 2010 i det första mer moderna utseendet med till exempel touchskärm.

Högskolans forskningsprogram ”Nätbaserad undervisning i högre utbildning” anordnade den 23 maj ett seminarium om ”högskolans 20 år av nätbaserad undervisning” med Inger Lindqvist och Lena Dafgård. Här får du en inblick av vad som sades under det seminariet.

En resa mot digital utbildning

För över 20 år sedan tog Högskolan Dalarna de första stegen mot att införa distansundervisning. Eller nätbaserad undervisning, som det kallas på Högskolan Dalarna eftersom vi vill visa att vi inte har en ”distans” till våra studenter.

En del av den ursprungliga idén till det hela var att spela in föreläsningar till studenter som missat dem. Bland annat för att öka kvinnors deltagande i ingenjörsutbildningar. Behovet av videokonferens (telebild, via ISDN-nätet) och att livesända föreläsningar blev nästa steg. Det nätbaserarade lärandet via internet blev sen utvecklingen.

– Vi har alltid strävat efter att göra utbildning tillgänglig för alla, oavsett var de befinner sig, säger Inger Lindqvist, tidigare IKT-pedagog och numera lärare vid Högskolan Dalarna.

Redan på 1990-talet började Högskolan Dalarna använda videokonferens (telebild) för distansutbildning och testade även att sända internetbaserade föreläsningar. Genom åren har utvecklingen fortsatt med viktiga milstolpar, som bildandet av IKT-pedagogiskt centrum 2001, senare kallad NGL-centrum, och införandet av nätbaserade program för sjuksköterske- och lärarutbildningarna.

Förläsningssal
Så här såg en föreläsningssal ut runt 2004. Då började föreäsningsar sändas via internet och studenter kunde också chatta med föreläsaren via webben. Privat

Fokus på kvalitet och tillgänglighet

Trots tekniska utmaningar har Högskolan Dalarna alltid satt undervisningens kvalitet och studenternas upplevelse i främsta rummet. Genom att erbjuda inspelade föreläsningar och nätbaserade seminarier i realtid har lärare kunnat fokusera mer på interaktion och stöd till sina studenter.

– Vi har skapat förutsättningar för en flexibel och tillgänglig utbildning som håller hög kvalitet, säger Inger Lindqvist.

Fortsatt innovation och utveckling

Under de senaste åren har Högskolan Dalarna fortsatt att utveckla sina nätbaserade utbildningar.

– Vi har alltid varit lyhörda för både studenters och lärares behov, vilket har gjort det möjligt för oss att erbjuda en utbildning som verkligen fungerar, förklarar Inger Lindqvist.

Kunniga och engagerade lärare

Högskolan Dalarna har engagerade lärare och medarbetare som har bidragit till att forma den nätbaserade undervisningen.

– Våra lärare har varit otroligt kunniga och engagerade, vilket har varit en nyckel till vår framgång, avslutar Inger Lindqvist.

Genom att blicka tillbaka på dessa framsteg kan Högskolan Dalarna med stolthet säga att de har varit och fortsätter att vara en ledande kraft inom nätburen undervisning.

Senast granskad:
Senast granskad: