Play för medarbetare

Play är ett verktyg som du använder när du ska lagra och publicera media.

Med Play kan du lagra och sedan publicera inspelade föreläsningar i lärplattformen Learn.

Hitta till Play i lärplattformen Learn

Huvudmenyn i lärplattformen Learn med röd markering runt knappen “Verktyg” i menyn till vänster.

 1. Gå till lärplattformen Learn och huvudmenyn.
 2. Klicka på “Verktyg” (“Tools”) i menyn till vänster.
 3. Klicka på “Play” i menyn.

Automatisk lagring av inspelning i Zoom

 • Din inspelning lagras direkt i Play vid inspelning med funktionen “Record to the Cloud” i Zoom. Vi rekommenderar starkt att du spelar in med “Record to the Cloud” om du inte av till exempel sekretesskäl måste lagra inspelningen lokalt på din dator.

Manuell lagring av mediefil från dator

Visar Play i lärplattformen Learn med röd markering runt knappen “Lägg till ny”.

 1. Klicka på “Lägg till ny” (”Add new”) uppe till höger i Play och sedan på “Medieuppladdning” (”Media upload”).
 2. Välj en mediefil att ladda upp.
 3. Ge föreläsningen ett beskrivande namn, till exempel ”Napoleon II:s regeringstid”.
 4. Klicka på “Spara” (”Save”).

Ändra namn på inspelning i Play

Visar Play i lärplattformen Learn med röd markering runt pennsymbol som du använder för att komma till redigeringsläget.

 1. Gå till lärplattformen Learn och huvudmenyn.
 2. Klicka på “Verktyg” (”Tools”) i menyn till vänster.
 3. Klicka på “Play” i menyn.
 4. Klicka på pennsymbolen till höger om inspelningen.
 5. Skriv in nytt namn på inspelningen.
 6. Klicka på ”Save” (”Spara”).

Publicera inspelning i lärplattformen Learn

Play i lärplattformen Learn med röd markering runt knappen ”Välj” som du klickar på vid publicering.

 1. Klicka på ”Konstruera innehåll” (”Build Content”) i den mapp eller yta i kursrummet där du vill publicera inspelningen.
 2. Klicka på ”Play”.
 3. Klicka på ”Välj” (”Select”) vid inspelningen du vill publicera.

Gör inspelningen tillgänglig externt 

 1. Gå in på play.du.se
 2. Klicka på ”Guest/Login” uppe till höger och sedan ”Min Media (Play)”.
 3. Klicka på pennsymbolen till höger om inspelningen.
 4. Klicka på ”Publicera” under inspelningen.
 5. Välj ”Inte listad” under ”Publishing Status”.
 6. Klicka på ”Spara”.
 7. Klicka på ”Back to Media Page” ovanför inspelningen.
 8. Klicka på ”Dela” under inspelningen för att enkelt välja sätt att dela vidare inspelningen (att kopiera länken rekommenderas).

Ge kollegor rättighet att publicera din inspelning

 1. Gå till lärplattformen Learn och huvudmenyn.
 2. Klicka på “Verktyg” (”Tools”) i menyn till vänster.
 3. Klicka på “Play” i menyn.
 4. Klicka på pennan till höger om inspelningen.
 5. Klicka på ”Samarbete” (”Collaboration”) under inspelningen.
 6. Klicka på ”+ Lägg till medarbetare” (”+ Add Collaborator”) till höger.
 7. Skriv kollegornas e-postadress där. Du kan skriva in flera.
 8. Välj de rättigheter över din inspelning som du vill att din kollega ska få och klicka på ”Lägg till” (”Add”) nere till höger.

Olika nivåer av rättigheter till inspelning

 • Redigering (Co-Editor) - De får redigera inspelningen, dess namn och även publicera den.
 • Publicering (Co-Publisher) - De får publicera inspelningen till studenterna.
 • Visning (Co-Viewer) - De kan se filmen men inte publicera den. Lämpligt om de ska granska din inspelning.

Undertextning

Som lärare kan du själv beställa undertextning och korrigera den för dina föreläsningar.

Beställ undertext

 1. Gå till Learn och klicka på “Verktyg” (“Tools”) i menyn till vänster
 2. Klicka på “Play” i menyn.
 3. Klicka i rutan till vänster om respektive inspelning. Du kan här markera så många föreläsningar du vill.
 4. Klicka på ”Åtgärder” (“Actions”) uppe till höger.
 5. Klicka på ”Caption & Enrich” i menyn.
 6. Välj språk under” Källspråk på mediefilen:" till höger. ”Svenska” är förvalt men du kan byta till ”Engelska” och några till där.
 7. Klicka på ”Skicka”. (Det tar ca 30 minuter innan textningen automatiskt kommer in i videon.)

Korrigera din undertext

Ibland kan du behöva korrigera den automatiska undertextningen beroende på omständigheter som gör ordval eller meningar felaktiga i den automatiska undertextningen.

 1. Gå till Learn och klicka på “Verktyg” (“Tools”) i menyn till vänster
 2. Klicka på “Play” i menyn.
 3. Klicka på pennsymbolen till höger om inspelningen.
 4. Klicka på ”Undertextning” (“Captions”)
 5. Klicka på ”Redigera undertexter” (“Edit Captions”).
 6. Gör de ändringar i textningen du önskar och klicka på “Spara (”Save”) uppe till höger.
 7. Klicka på “Ja” (”Yes”) för att bekräfta.

Redigera din inspelning

Klippverktyget i Play med röd markering runt Split och Set in/Set out, samt där du kan skriva in tid att hoppa till i videon.

I Play kan du göra enklare redigeringar med hjälp av Klippverktyget.

 1. Gå till Learn och klicka på “Verktyg” (“Tools”) i menyn till vänster.
 2. Klicka på “Play” i menyn.
 3. Klicka på pennsymbolen till höger om inspelningen du vill redigera.
 4. Klicka på ”Öppna klippverktyget” (“Launch Editor”) till höger.
 5. Skriv in vilken tid du vill gå till och klicka på Enter-tangenten.
  eller klicka på lämplig plats i tidslinjen under inspelningen.
 6. Välj någon av klippningsfunktionerna.
  • Saxsymbolen (Split) delar din video i två delar och är lämplig om du vill klippa något mitt i en video.
  • Hakparenteserna ( [ ] ) (Set In/Set Out) kan använda för att kippa bort något i början och/eller i slutet av en video. Den vänstra hakparentesen sätter du ut där du vill att videon ska börja och den högra hakparentesen sätter du ut där du vill att videon ska sluta.
 7. Klicka på “Save” för att spara den nya versionen eller klicka på “Save a Copy” för att spara den redigerade videon och behålla original videon.

Skapa en interaktiv video

Bild på menyn i klippverktyget. Röd övre markering visar länk till Quiz och röd undre markering visar Hotspots.

I Klippverktyget (Editor) kan du även skapa interaktiv video med funktionen Quiz eller länkar direkt i själva videon med funktionen Hotspots . Funktionen för Quiz och Hotspots hittar du i klippverktygets meny till vänster.

Ställ interaktiva frågor i en video med funktionen Quiz

 1. Gå till Klippverktyget i Play (Se steg 1-4 under Redigera din inspelning)
 2. Klicka på kubsymbolen ”Quiz”, uppe till vänster i menyn.
 3. Klicka på ”Start” för att skapa en kopia av din ursprungliga video.
 4. Klicka på ”Details” för ändra namnet på din video med ditt quiz.
 5. Klicka på ”+ Add a Question”, och välj någon av frågetyperna.
  • Multiple Choice”, för frågor med flera alternativ
  • Reflection Point”, för att pausa videon vid given tid och visa en text
  • True/False”, för frågor med antingen ett rätt/felaktigt svar
  • Open- Ended Question” (kommande funktion i Play som ännu inte fungerar), för frågor med öppna svar
 1. Klicka på ”Preview”, för att förhandsgranska din video med frågor.
 2. Klicka på ”Save” för att spara din video med frågor (Quiz).

Lägg in länkar och textrutor i din video med funktionen Hotspots

 1. Gå till Klippverktyget i Play (Se steg 1-4 under Redigera din inspelning).
 2. Klicka på symbolen med en pil pekandes på en fyrkant ”Hotspots”, uppe till vänster i menyn.
 3. Klicka på ”+ Add Hotspot”.
 4. Välj plats för din textruta eller länk i videon. Du kan ändra storlek och dra den till valfri plats i videon, dock inte till det nedre fältet där plats för undertext reserverats.
 5. Välj antingen att skriva en text, länka till en webbsida eller en specifik tidpunkt i din video.
 6. Klicka på ”Done”.
 7. Bestäm från när och hur länge som din textruta ska vara synlig med markeringen ovanför klippverktygets tidslinje.
 8. Klicka på “Spara” (”Save”) uppe till höger, när du är klar.

Kursgalleri i Learn

Kursgalleriet är en yta i alla kursrum lärplattformen Learn där du kan samla en kurs alla föreläsningar och/eller låta dina dina studenter ladda upp ljud- och videomaterial.

 1. Gå till aktuekllt kursrum i Learn.
 2. Klicka på ”Kursgalleri” (“Course Gallery”) i menyn till vänster.
 3. I kursgalleriet kan du ladda upp material, skapa spellistor och låta studenter ladda upp material.
 4. Klicka på navigeringsikonen ””, uppe till höger och välj ”Redigera” (“Edit”) om du vill lägga till material
 5. Klicka på “Pågående” (“Pending”) för att se studenters uppladdningar och godkänna dessa.
Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: