Digitala verktyg och system

Här hittar du information och instruktioner kopplat till digitala verktyg och teknisk utrustning

Nyheter

Högskolan provar nu det digitala verktyget Inspera som är ett systemstöd för digital tentamen. Nu söker vi efter dig som har tentamen planerad på plats i Falun under perioden november 2023 till juni 2024.

Anställda vid Högskolan Dalarna kan nu nå mallar direkt via Office-programmens mallbibliotek. Mallar finns för Word och Powerpoint. Mallarna ska underlätta för dig i ditt arbete. De har utvecklats utifrån krav på digital tillgänglighet och i förhållande till Högskolan Dalarnas grafiska profil.

Högskolelärare uppmuntras att förebygga AI-fusk genom att anpassa examinationer. Höstens 2023 workshops och introduktionskurser erbjuder inom akademisk undervisning praktiska verktyg och utrymme för reflektion, med syfte att förbättra undervisningsmetoder och förståelse för lärarrollen.

Till nyhetsarkivet

Internutbildningar