Arbetstid och tidredovisning

Hur din arbetstid är utformad och hur du redovisar den beror på vilken typ av anställning du har.

Arbetstid

Teknisk personal och administrativ personal

Normalarbetstiden är klockan 08.00–16.30. Tack vare flextid kan du anpassa start- och sluttid för arbetsdagen, förutsatt att du tar hänsyn till både kollegor och arbetsuppgifter.
Fast arbetstid är mellan klockan 09.00 och 15.00.

Flexramen är klockan 06.00–22.00 måndag-torsdag och klockan 06:00-19:00 på fredag. Lunchflex är 90 minuter mellan klockan 11.00-14.00.

Veckoarbetstiden är 39 timmar och 45 minuter.

Undervisande och forskande personal

För dig som är heltidsanställd är årsarbetstiden 1 980 timmar, minus den semester du tar ut under året. Arbetstiden planeras i verktyget Retendo av närmaste chef i samråd med dig.

Chefer och vissa andra ledande roller

Arbetstiden är oreglerad och kallas även förtroendearbetstid.

Tidredovisning  

Teknisk personal och administrativ personal

  • Du redovisar din arbetstid löpande på det sätt som din chef har bestämt.
  • Varje månadsskifte gör din chef en avstämning. Om du arbetar heltid får du maximalt ha 40 plustimmar eller 20 minustimmar. Har du till exempel 45 plustimmar faller 5 timmar bort vid månadsskiftet. Skulle du ha mer än 20 minustimmar får du ett löneavdrag.

Undervisande och forskande personal

Retendo Academic är det system som vi använder för tjänsteplanering av undervisande och forskande personal. Planeringen i Retendo justeras löpande av chef i samråd med dig.

Senast granskad: