Arbetstid och frånvaro

Här hittar du information om klämdagar, flextid, övertid, ledighet, sjukfrånvaro och annan frånvaro.