Ladok

Ladok är högskolans studiedokumentationssystem med uppgifter om registrering på utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ladok

Ladok är högskolans system för studiedokumentation, där studenters registreringar, deltagande, betyg och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ladok är helt webbaserat och mobilanpassat. Du loggar in i Ladok med din vanliga högskoleanvändare. Ladok kan användas oavsett var du befinner dig. 

Personal vid Högskolan Dalarna använder Ladok för personal medan studenterna har ett eget gränssnitt mot Ladok.

Ladok för personal (ladok.se)

Ladok för studenter (ladok.se)

Användarstöd

Om du vill få en personlig genomgång av Ladok kontakta ladok@du.se. Vi kommer även gärna och visar Ladok för er på till exempel ämnesmöten eller liknande.

Du hittar manualer, instruktionsfilmer med mera på sidan Användarstöd Ladok.

Definitioner och begrepp

På sidan Definitioner och begrepp finns definition och förklaring av en rad olika studieadministrativa begrepp.

Examinator och rättande lärare

I Ladok finns två roller för undervisande personal, examinator och rättande lärare. Examinator läggs till per kurs (kurskod) och måste föregås av ett institutionsbeslut. Rättande lärare kan också läggas till per kurs, vilket underlättar betygsrapportering då den aktuella kursen syns direkt på startsidan. Kontakta support@du.se för att bli tillagd på en kurs i Ladok som antingen examinator eller rättande lärare.

 

Senast granskad:
Senast granskad: