Användarstöd Ladok

Här hittar du manualer, instruktionsfilmer och annat supportmaterial som rör Ladok.

Utbildningsmaterial Ladok

Rapportera betyg på kurs eller modul 

Rapportera betyg på enskild student

Rapportera resultat på tentamen

Rapportera resultat med titel

Attestera betyg 

Resultatnoteringar

Grupphantering

Ta bort attesterade resultat 

Söka fram antal deltagare på kurs

Övrig dokumentation

Arbetsrutin för arkivering och publicering av examensarbeten

Regler för examination på grund- och avancerad nivå

In English

How to change language in Ladok to English

Report results on a module or course

Report results for a specific student

Report results on an examination

Certify results

Remove certified results

Senast granskad: