NyA-webben

NyA-webben är en webbaserad kopia av NyA, systemet för anmälan och antagning. På NyA-webben finns information om sökande och deras meriter, och det används också för att göra bedömningar av vissa anmälningar.

NyA-webben

NyA-webben är är en webbaserad variant av antagningssystemet NyA, som används för antagning på grund- och avancerad nivå.

Personal på högskolan har möjlighet att få tillgång till en webbaserad kopia av systemet för anmälan och antagning, NyA-webben. På NyA-webben kan du göra utsökningar på sökande med personuppgifter, deras meriter, inskickade dokument samt även skapa sökandelistor och statistiklistor för utbildningar vid HDa. Även granskning och bedömning av vissa ansökningar, som exempelvis ansökningar till senare del av program, görs via NyA-webben.

Kom igång med NyA-webben

Om du behöver ha tillgång till NyA-webben skickar du ett mejl till support@du.se med information om vilken institution du tillhör och vilken roll du har så att du kan få rätt behörighet.

Vill du söka fram kurspaket på NyA-webben behöver du välja "Högskolan Dalarna" i stället för er institution.

Användarstöd

Du kan få mer information och stöd, så som manualer, på UHR:s sidor med användarstöd för NyA. Första gången får du ansöka om att få inloggning. Du använder din högskoleinloggning för att logga in efter att du har fått tillgång till sidan.

NyA:s användarstöd (uhr.se)

Senast granskad:
Senast granskad: