Linnea

Linnea är högskolans informationssystem för analys och statistik. Systemet samlar data från flera av våra verksamhetssystem och presenterar informationen samlat och möjliggör datavisualisering av stora datamängder.

Vad är Linnea?

Linnea är ett informationssystem som samlar data från flera av högskolans mest kritiska verksamhetssystem i en webbportal. Under ett och samma tak finns information från Agresso, Ladok, NyA, Primula, DiVA och Utbildningsdatabasen. Linnea har varit i drift vid Högskolan Dalarna sedan 2010. Informationen i Linnea presenteras i form av dashboards, tabeller och grafiska presentationer. 

Linnea omvandlar stora datamängder till användbar information genom att visualisera och åskådliggöra innehållet från de olika källsystemen. På ett enkelt och effektivt sätt går det att få tag i information och statistik som annars skulle vara väldigt tidsödande att generera. Det går att kombinera och samköra data från olika system som annars inte ”pratar” med varandra.  På så vis går det att skapa t ex nyckeltal och andra lättillgängliga indikatorer. I princip all information i Linnea uppdateras med färska siffror minst en gång per dygn. 

Vem har tillgång till Linnea?

Tillgången är begränsad då högskolan har drygt 300 licenser att distribuera bland anställda. Typiska användare är chefer, programansvariga, ämnesföreträdare, controllers samt olika kategorier av personal inom verksamhetsstödet.

Inloggning och behörighet

Inloggning i Linnea sker med samma användarnamn och lösenord som till personalnätverket på HDa. För åtkomst till Linnea krävs dock särskild behörighet. All personal på högskolan har inte tillgång till systemet.

Inloggning är möjlig från datorer anslutna till personalnätverket samt det trådlösa nätverket EDUROAM. Om du ansluter utanför högskolans nät måste VPN användas.

Logga in i Linnea (Särskild behörighet krävs.)

Exempel på innehåll

Hur många anställda har ett visst ämne just nu jämfört med förra året vid samma tidpunkt? Det svaret är inte många klick bort i Linnea. Hur ser sökstatistiken ut för en viss institution - finns det uppenbara trender? Vilka ämnen ökar i antal sökande och vilka minskar? Svaren finns i Linnea.
En programansvarig loggar in i Linnea – väljer sitt program och får en samlad bild av antal sökande, antagna, registrerade och examinerade på just sitt program. 

Här går även att få fram all tänkbar information gällande helårsstudenter och prestationsgrad – från akademinivå ned på kurstillfällesnivå. All beräkning av anslagsersättning görs via Linnea som sedan utgör grund till årsredovisningen. 

Var bor våra studenter? I Linnea går det att på en karta se var våra registrerade studenter bor – koncentration per län exempelvis. 

Hur många av våra basårsstudenter väljer att läsa vidare vid Högskolan Dalarna och i så fall vad? Svaret finns i Linnea!

Senast granskad: