B213 Lärosal/ALC 36 platser (2210)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i sal B213.

 • Stödjer läraktiviteterna: Gruppaktiviteter
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 2
 • Rumsstorlek: 130 kvadratmeter
 • Antal platser: 36

Det finns två intilliggande varandra Active Learning Classroom (ALC). Det här är undervisningsmiljöer som inbjuder till ett aktivt deltagande och främjar samarbete och interaktivitet.

Rummet är möblerat i gruppsittning i grupper om sex personer. I anslutning till varje gruppbord finns en skärm och whiteboard för samskapande läraktiviteter. I salen finns även en större skärm och podium i syfte att fungera som bas för läraren. Mest troligt är att dock att läraren väljer att röra sig runt i rummet för att nyfiket överhöra diskussionerna som förs vid gruppborden, titta på det som visuellt växer fram på skärm eller skrivyta eller bidra i enskilda gruppers arbetsprocess.

Standardmöblering

Möblering lärosal/alc B213 gruppsittning

Sal B213 till vänster, sal B214 till höger


Både rummet som helhet och varje skärm är hybridutrustad. Hybridutrustningen gör det möjligt att hålla möten där deltagare på plats och via Zoom kan kommunicera med varandra med video, ljud och skärmdelning. 

Salen kan enkelt ställas om till annan möblering eller helt tömmas på möbler. I anslutning till salen finns ett förråd som kan förvara outnyttjade möbler. Salen har vikvägg mot sal B214 och vid behov av fler antal platser kan bägge salar bokas och vikvägg öppnas (se skiss standardmöblering).

Möbler

 • 36 st stolar på hjul, stapelbara
 • 12 st trapetsformade bord på hjul, fällbara
 • Whiteboardytor på vägg
 • 2 st höj- och sänkbara pulpeter

Teknik

 • Projektor: Ja
 • Skärm för samskapande: Ja, 6 st
 • Skärm för samskapande och hybridmöte: Ja, 6 st
 • Salsdator: Nej
 • Studentdatorer: Nej
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Nej
 • Whiteboardkamera: Nej
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Ja

Övrig utrustning i salen

 • Mörkläggningsgardiner
Senast granskad:
Senast granskad: