Lärosalar

Beskrivning av lärmiljötypen lärosal.

I filmen kan du höra Ragnar Olafsson och Emelie Westergren berätta om vilka möjligheter som finns i en lärosal.

Den traditionella lärosalen är kanske den mest allsidiga av våra lärmiljöer och finns på Campus Borlänge i varierad storlek med plats för 16 till 40 personer. Här finns goda förutsättningar för en stor variation av olika läraktiviteter.

Möbleringalternativ lärosal

Lärosalarna är möjliga att möblera om, både inför och under ett undervisningstillfälle. Stolar och bord har i många lärosalar hjul och är stapelbara. I vissa lärosalar har borden dessutom olika form vilket gör det möjligt att skapa olika formationer av borden. Sammantaget bidrar detta till att lärosalen är enkel att ställa om utifrån behov.

Exempel på möbler Campus Falun Möblering lärosal Campus Falun
Exempel på möbler som används i lärosal vid Campus Falun.

Stor vikt har lagts vid att möjliggöra kommunikation mellan lärare och studenter, och mellan studenter/studentgrupper. Detta gäller både för aktiviteter som sker i det fysiska rummet och aktiviteter i hybridform där vissa av studenterna deltar via nätet. För att lyckas med det har en rad akustiska och digitala åtgärder vidtagits såsom ljudabsorberande material i golv, väggar och tak, specialmikrofoner som tar upp ljud i hela rummet, deltagarskärmar för att skapa en ökad samhörighet mellan studenter hemma och i sal samt mellan läraren och båda studentgrupperna samtidigt.  Ett annat viktigt behov har varit tillgången till skrivytor, och gissa om det finns skrivytor!

Nischade lärosalar

Den allmänna lärosalens alla funktioner står som grundmall i alla andra miljöer, även i de miljöer som kväver speciellt anpassad utformning, det vill säga våra nischade lärosalar. Exempel på nischade lärosalar är fysik- och kemisalarna som erbjuder minst lika många funktioner som en vanlig lärosal, samtidigt som de är väldigt specialiserade. Ett annat exempel på nischad lärosal är de två ALC-salarna som ger särskilt bra förutättningar för arbete i grupp tack vare rumslig utformning, inredning samt tillgången till digital och analog teknik. 

I filmen kan du höra Ragnar Olafsson och Emelie Westergren berätta om vilka möjligheter som finns i en ALC-sal.

Möblering och AV i ALC-sal Campus Falun
Exempel på utförande av ALC-sal vid Campus Falun.

Senast granskad:
Senast granskad: