Lärmiljöer Campus Borlänge

Beskrivning av utbudet av lärmiljöer vid Campus Borlänge.

Skiss till utomhus bild

På Campus Borlänge möts du av en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet.

Den övergripande visionen för utformningen av nya Campus Borlänge är att det ska vara attraktiva och ändamålsenliga lokaler med fokus på framtidens lärmiljöer. Salar och grupprum är utformade och utrustade för nästa generations lärande med fokus på förutsättningar för aktivt lärande. Hela campuset har stöd för hybridundervisning – både i lär- och personalmiljöerna. 

Utbudet av lärmiljöer

Olika pedagogiska inriktningar och behov kan stödjas i ett varierat utbud av lärmiljöer. Vid Campus Borlänge erbjuds följande:

 • Etagesal: Flexibel lärmiljö byggd i sluttande etage, lämplig för så väl föreläsning som samskapande aktiviteter i grupp. 
  Beskrivning av lärmiljötypen etagesal
 • Gradängsal: Lärmiljö byggd i brant sluttande gradäng, lämplig för föreläsning eller informationsmöten. 
  Beskrivning av lärmiljötypen gradängsal
 • Lärosal: Lärmiljö med stor flexibilitet och därmed lämplig för en stor variation av läraktiviteter. Byggd i platt utförande och finns i generellt utförande och nischat utförande. ALC-salar, Active Learning Classroom,  ingår i kategorin och är möblerad i gruppsittning som standard och bjuder in till ett aktivt deltagande. 
  Beskrivning av lärmiljötypen lärosal
 • Grupprum: Miljöer för gruppaktiviteter, så väl formella som informella. Grupprum kan bokas av personal och studenter. Dess lokalisering är i studiemiljön. 
  Beskrivning av grupprum
 • Mötesrum: Miljöer för gruppaktiviteter, så väl formella som informella. Mötesrum kan bokas av personal och dess lokalisering är i personalmiljön. 
  Beskrivning av mötesrum
 • Labb: Lär- och forskningsmiljö som rymmer undervisningslabb (exempelvis datorsalar, makerspace) och forskningslabb. 
  Informationssidan är under uppbyggnad.
 • Arena: Miljöer som fyller en funktion vid exempelvis konferenser, mässor, öppna föreläsningar, presentationer. Det mest centralt placerade exemplet på arena är kunskapstrappan men det finns också mer avskilda platser så som scen eller personallouge.
  Informationssidan är under uppbyggnad.

Utgångspunkter för lärmiljöutveckling

Precis som för allt vårt strategiska utvecklingsarbete bottnar även arbetet med lärmiljöutveckling i högskolans vision, strategi och signum. Fem generella utgångspunkter för lärmiljöutveckling har tagits fram och genomsyrat utvecklingen av alla miljöer: 

 • Flexibla miljöer: Miljöer som möjliggör olika arbetsformer, har många användningsområden och stöttar olika former av deltagande.
 • Studentaktiva miljöer: Miljöer för kollaborativt och studentaktivt lärande.
 • Inkluderande miljöer: Miljöer som är tillgängliga och skapar likvärdiga förutsättningar att delta i undervisning.
 • Utvecklande miljöer: Miljöer som ger lärare möjlighet att kunna välja och anpassa en miljö som stödjer vald undervisningsform/ didaktiskt val och samtidigt bjuder in och inspirerar lärare och studenter att prova nya arbetsformer. 
 • Attraktiva miljöer: Miljöer där studenter och personal vill vistas.

 

Senast granskad:
Senast granskad: