Grupprum

Beskrivning av lärmiljötypen grupprum.

En hörnsten i högre utbildning är samtalet och interaktionen mellan studenter och lärare och studenter och medstudenter. För att skapa förutsättningar för studenters lärande måste det finnas god tillgång till miljöer för gruppaktiviteter, formella och informella, i öppna studieytor och i avsedda grupprum.

Grupprum

Våra grupprum, som det finns en hel del av, förekommer i storlekar för 4-12 personer. Alla grupprum är utrustade med skärm och hybridfunktionalitet. Även om grupprummen har fasta gruppbord finns det både gott om plats att röra sig på och massor av ytor att skriva och samskapa på. Vill man inte använda sig av skrivyta på vägg går det bra att använda den digitala varianten. Det digitala mötesstödet gör att samskapandet kan ske på jämna villkor oavsett om du sitter i rullstol med egen dator, står upp vid den digitala pekskärmen eller deltar via dator hemifrån.

Senast granskad:
Senast granskad: