Etagesalar

Beskrivning av lärmiljötypen etagesal.

I filmen kan du höra Ragnar Olafsson och Emelie Westergren berätta om vilka möjligheter som finns i en etagesal.

En unik lärmiljö på Campus Borlänge är den helt nya salstypen ”etagesal”. Tre etagesalar i varierad storlek finns att tillgå. Salstypen är en vidareutveckling av den traditionella föreläsningssalen med syftet att etagesal ska stödja flera olika läraktiviteter; enskilt, i par eller i grupp.

Skiss etagesal

Salen är uppbyggd i djupa etage med en rad sittande i framkant och gruppbord centalt placerade längs etagen. Rummets utformning och flexibla möbler gör det möjligt för studenterna att växla mellan att exempelvis lyssna på föreläsare och mötas kring gruppbordet för olika typer av samskapande aktiviteter. Varje grupp om fyra till sex studenter har tillgång till skrivytor och i två av salarna finns en gemensam skärm som stöd vid gruppaktiviteter.

Skiss över gruppbord i etagesal

Etagesalarna är hybridanpassade. Ett ordentligt ljudsystem säkerställer att alla som vill kan höras, i hela salen och för de som deltar hemifrån. I en etagesal är storleken och därmed avstånden till presentationsytor lite större än vanligt, därför är presentationsytor väl tilltagna i storlek och till och med det som skrivs på whiteboardtavlan går att projicera på duk. Bra för alla i salen, bra för alla därhemma!

Senast granskad:
Senast granskad: