B403 Etagesal 132 platser (4113)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i sal B403.

 • Stödjer läraktiviteterna: Föreläsning, gruppaktiviteter
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 4
 • Rumsstorlek: 313 kvadratmeter
 • Antal platser: 132

Den här salen är den största etagesalen och den sal med flest antal platser på hela campuset. Här finns goda förutsättningar för både föreläsning och studentaktiva läraktiviteter. Två projektorer bidrar till bildvisningen i rummet. Det finns även möjlighet att projicera det som skrivs på skrivytan vid lärarplats. För att varje grupp om 4-6 personer ska ha goda förutsättningar för samskapande aktiviteter finns det vid varje gruppbord digital skärm och skrivyta. Salen är hybridutrustad. I en hybridutrustad sal går det att hålla möten där deltagare på plats och via Zoom kan kommunicera med varandra med video, ljud och skärmdelning. 

De två främsta raderna är placerade i golvnivå och där finns tillgänglighetsanpassade platser. För att möjliggöra en varierad arbetsposition är bakre etaget utrustad med bord i ståhöjd och högre stolar.

Standardmöblering

Möblering etagesal B403

Möbler

 • 132 st stolar på hjul
 • Ett gruppbord och en bordsyta i framkant på varje etage
 • Whiteboardyta på vägg
 • Höj- och sänkbar pulpet längst fram
 • 2 st höj- och sänkbara bord på hjul

Teknik

 • Projektor: Ja, 2 st
 • Skärm för samskapande: Ja, en per grupp
 • Skärm för samskapande och hybridmöte: Nej
 • Salsdator: Under utredning - beslut i mars
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Nej
 • Whitebordkamera: Ja
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Ja

AV-utrustning etagesal 403

Övrig utrustning i salen

 • Mörkläggningsgardiner


Senast granskad:
Senast granskad: