B132 Lärosal/Fysik 30 platser (1420)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i sal B132

 • Stödjer läraktiviteterna: Laboration, föreläsning, gruppaktiviteter
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 1
 • Rumsstorlek: 94 kvadratmeter
 • Antal platser: 30

Den här salen är möblerad i radsittning som standard men salen kan enkelt ställas om till gruppsittning kring de fyra fasta borden (labbstationerna). I anslutning till varje labbstation finns en skärm för samskapande, laboration eller möte.

Både rummet som helhet och varje labbstation är hybridutrustat. Hybridutrustningen gör det möjligt att hålla möten där deltagare på plats och via Zoom kan kommunicera med varandra med video, ljud och skärmdelning. 

Standardmöblering

Möblering lärosal/fysik B132 radmöblering

Möbleringsalternativ

Möbleringsalternativ lärosal/fysik B132 gruppsittning

Möbler

 • 30 st stolar
 • 15 st rektangulära bord varav 4 st är fasta (labbstation)
 • Whiteboardyta på vägg
 • 1 st höj- och sänkbar pulpet längst fram
 • 1 st demonstrationsbord 2000*600, höjd 1020

Teknik

 • Projektor: Ja
 • Skärm för samskapande: Ja, 4 st
 • Skärm för samskapande och hybridmöte: Ja, 4 st
 • Salsdator: Nej
 • Studentdatorer: Ja, 4 st
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Ja
 • Whiteboardkamera: Nej
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Ja

Övrig utrustning i salen

 • El från tak till varje labbstation
 • I direkt anslutning till sal finns preparationsrum
Senast granskad:
Senast granskad: