B316 Mötesrum 20 platser (3062)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i mötesrum B316.

 • Stödjer aktiviteten: Möte
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 3
 • Rumsstorlek: 55 kvadratmeter
 • Antal platser: 20

Möbleringen i rummet är i hästskoform med deltagare sittande på tre sidor. Den fjärde sidan är riktningen för projektorpresentation och också plats för eventuell presentatör. I Mötesrum 20p är såklart stor vikt lagd vid bra ljudmiljö, såväl inom rummet som med mötesdeltagare som deltar via Zoom. Visuella kontakten med zoomdeltagare sker via, centralt i hästskoformen placerade, deltagarskärmar samt en 360-graders rumskamera som tydligt kan fånga ansikten på alla deltagare i rummet.

Rummet är utrustat med vanlig whiteboardyta med tillhörande whiteboardkamera där innehållet tydligt kan visas för såväl deltagare i rummet som deltagare via Zoom. Rummet är även utrustat med en digital whiteboardskärm som använder sig av Zooms whiteboardfunktion där alla deltagare i ett möte kan samskapa i en gemensam whiteboard.

Hanteringen av rummet/mötesfunktioner sker från central plats vid mitten av hästskoformen. Presentation av medhavd dator via HDMI-uttag kan göras från tre platser i rummet, naturligtvis kan alla presentera trådlöst via zoom från alla platser,  i rummet eller som ansluten gäst utifrån.

Möblering mötesrum B316

Möbler

 • 20 st stolar på hjul
 • 1 st bord
 • Whiteboardyta på vägg

Teknik

 • Projektor: Ja
 • Digital whiteboard: Ja
 • Rumsdator: Nej
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Nej
 • Whiteboardkamera: Ja
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Nej

 

Senast granskad:
Senast granskad: