Mötesrum

Beskrivning av rumstypen mötesrum.

Mötesrummen är placerade i personalzonerna på campus och förekommer i storlekar för 3-20 personer. Alla mötesrum är utrustade med skärm och hybridfunktionalitet. Även om mötesrummen har fasta gruppbord finns det gott om plats att röra sig och använda rummet på olika sätt. På väggar finns ytor att skriva och samskapa på. Vill man inte använda sig av skrivyta på vägg går det bra att använda den digitala varianten. Det digitala mötesstödet gör att samskapandet kan ske på jämna villkor oavsett om du sitter i rullstol med egen dator, står upp vid den digitala pekskärmen eller deltar via dator hemifrån.

Grupprum

 

Senast granskad:
Senast granskad: