B302 Etagesal 70 platser (3204)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i sal B302.

 • Stödjer läraktiviteterna: Föreläsning, gruppaktiviteter
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 3
 • Rumsstorlek: 204 kvadratmeter
 • Antal platser: 70

En av  två mindre etagesalar. Här finns goda förutsättningar för både föreläsning och studentaktiva läraktiviteter. Projektor bidrar till bildvisningen och det finns även möjlighet att projicera det som skrivs på skrivytan vid lärarplats. För att varje grupp om 4-6 personer ska ha goda förutsättningar för samskapande aktiviteter finns det vid varje gruppbord digital skärm och skrivyta. Salen är hybridutrustad. I en hybridutrustad sal går det att hålla möten där deltagare på plats och via Zoom kan kommunicera med varandra med video, ljud och skärmdelning. 

De två främsta raderna är placerade i golvnivå och där finns tillgänglighetsanpassade platser. För att möjliggöra en varierad arbetsposition är bakre etaget utrustad med bord i ståhöjd och högre stolar.

Standardmöblering

Möblering etagesal B302

Möbler

 • 70 stolar på hjul
 • En bordsyta i framkant och ett gruppbord på varje etage
 • Whiteboardyta på vägg och i anslutning till respektive gruppbord
 • Höj- och sänkbar pulpet längst fram
 • 2 st höj- och sänkbara bord på hjul

Teknik

 • Projektor: Ja
 • Skärm för samskapande: Ja, en per grupp
 • Skärm för samskapande och hybridmöte: Nej
 • Salsdator: Under utredning - beslut i mars
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Nej
 • Whitebordkamera: Ja
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Ja

AV-utrustning etagesal 302

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: