Om våra lokaler

Högskolan äger inga egna fastigheter utan hyr alla lokaler av olika fastighetsägare. Kontorsrum och laboratorier är exempel på lokaler som högskolan hyr på längre tid. Avdelningen för fastighets- och campusplanering ansvarar för högskolans lokaler.

Lokalöversikt

Byggnad/lokal Hyresarea (ca) Fastighetsägare Anmärkning
Hyttan inklusive bibliotek, Campus Falun 16 200 m2 Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten/Lugnet KB  
Milan, Campus Falun 2400 m2 Falu Tennisklubb Fastighets AB  
Smedjan, Campus Falun 4600 m2 Masmästaren Lugnet HB  
Laven, Dalregementet 700 m2 SBB  
Mediehuset, Dalregementet 3700 m2 SBB  
Björling, Campus Borlänge 11 300 m2 Fastighets AB Hushagen Lokalerna lämnas sommaren 2024. 
Tenoren, Campus Borlänge 200 m2 Fastighets AB Tenoren Lokalerna lämnas sommaren 2024. 
Campus Borlänge  13 300 kvm Diös AB Inflytt sommaren 2024. Ersätter lokaler Björling och Tenoren. 

Långtidshyrda lokaler

Kontorsrum och laboratorier är exempel på lokaler som högskolan hyr på längre tid. Det är lokaler som behövs för det dagliga arbetet och som i vissa fall är specialanpassade för verksamhetens behov, exempelvis med dragskåp eller testutrustning.

Den här typen av lokaler hyr verksamheten av avdelningen för fastighets- och campusplanering tills vidare, det vill säga tills de sägs upp. En större genomgång av lokalbehovet sker normalt i samband med budgetarbetet då behovet ställs mot den utbildning som planeras och de projekt som ska genomföras det kommande året. Uppsägningstid är sex månader för kontor och 12 månader för speciallokaler.

Principer för hyressättning för högskolans lokaler 

 • Hyran ska täcka samtliga kostnader när lokalerna är full nyttjade
 • Alla lokaler har samma grundhyra, d.v.s. vi har en solidarisk hyressättning där alla betalar samma hyra för lokaler. Skälen för detta är att alla lokaler i högskolan ska ha en gemensam grundstandard samt att det inte ska finnas ekonomiska incitament att flytta mellan olika byggnader. Enda undantaget i dagsläget är rena källarlokaler som har ½ hyra.
 • Grundhyran fastställs för ett år i taget i budgetprocessen.
 • En högskola har stora ytor som är gemensamma beroende på att många studenter är i byggnaderna på dagtid. Exempel på gemensamma ytor är ljusgårdar, uppehållsrum och pausrum, toaletter och inte minst stora entréer och korridorer. För att täcka lokalkostnaderna för gemensamma ytor får alla som hyr en lokal betala en andel av dessa. Det sker genom att ytan på det rum eller labb som hyrs räknas upp med en så kalladsvällfaktor. Den är 2,0 för institutioner och 1,5 för övriga enheter. Den högre uppräkningen för institutionerna motiveras av att de svarar för all undervisning.
  Exempel:  Institution A hyr tio kontorsrum i en korridor med en yta på 110 kvadratmeter. Med uppräkning på 100 % får de betala för 220 kvadratmeter gånger grundhyran på exempelvis 1 600 kr/kvm vilket blir 352 000 kr per år.
 • I grundhyran ingår inte bara en lokal med värme och i vissa fall kyla utan även:
  • El
  • Kort och inpassering samt säkerhet
  • Städning
  • Normala kontorsmöbler

Campus Borlänge och Campus Falun

Information om lokalerna på Campus Borlänge

Besöksadress, kartor,  öppettider

Pythagoras – databas för våra lokaler

Logga in för mer information om Pythagoras.
Senast granskad: