B301 Etagesal 72 platser (3104)

Beskrivning av rum, användningsområde, möbler och teknik i sal B301.

 • Stödjer läraktiviteterna: Föreläsning, gruppaktiviteter
 • Hybridfunktionalitet (Zoomutrustad): Ja
 • Lokalisering: Plan 3
 • Rumsstorlek: 200 kvadratmeter
 • Antal platser: 72

En av två mindre etagesalar. Här finns goda förutsättningar för både föreläsning och studentaktiva läraktiviteter. Projektor bidrar till bildvisningen och det finns även möjlighet att projicera det som skrivs på skrivytan vid lärarplats. Varje grupp har tillgång till skrivytor men i den här salen finns inte skärmar till varje grupp. Salen är hybridutrustad. I en hybridutrustad sal går det att hålla möten där deltagare på plats och via Zoom kan kommunicera med varandra med video, ljud och skärmdelning. 

De två främsta raderna är placerade i golvnivå och där finns tillgänglighetsanpassade platser. För att möjliggöra en varierad arbetsposition är bakre etaget utrustad med bord i ståhöjd och högre stolar.

Standardmöblering

Möblering etagesal 301

Möbler

 • 72 stolar på hjul
 • En bordsyta i framkant och ett gruppbord på varje etage
 • Whiteboardyta på vägg och i anslutning till respektive gruppbord
 • Höj- och sänkbar pulpet längst fram
 • 2 st höj- och sänkbara bord på hjul

Teknik

 • Projektor: Ja
 • Skärm för samskapande: Nej
 • Skärm för samskapande och hybridmöte: Nej
 • Salsdator: Under utredning - beslut i mars
 • Dokumentkamera: Ja
 • Demonstrationskamera i tak: Nej
 • Whitebordkamera: Ja
 • Röstförstärkning: Ja
 • Hörhjälpmedel: Ja

AV-utrustning etagesal 301

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: