Val av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen

Lärarna är representerade med tre ledamöter i högskolestyrelsen. De utses genom val och har en mandatperiod om tre år.

Högskolestyrelsen ansvarar bland annat för fördelningen av resurser och beslut i strategiska frågor. Den består av företrädare för högskolans lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Så går valet till

Valet av lärarrepresentanter till högskolestyrelsen pågår från den 13 mars till 26 april. Det är tre lärarrepresentanter som ska väljas för en mandatperiod om tre år, från och med 1 maj 2023 till och med 30 april 2026. Valet kommer att genomföras i högskolans digitala vallokal på medarbetarwebben. 

Viktiga datum

  • 230313: Preliminära vallängder och lista över valbara anslås. 
  • 230320: Sista dag att lämna synpunkter på vallängder och röstlängd till registrator@du.se.
  • 230322: Fastställda vallängder och lista över valbara anslås. Nomineringsperiod startar. 
  • 230411: Sista dag att nominera. Förslag till kandidater lämnas skriftligen till valberedningens ordförande eller registrator@du.se.
  • 230417: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås.
  • 230424-230426: Vallokalen är öppen fram till klockan 24.00.

Nominera senast 11 april

Var och en som är upptagen i röstlängden kan nominera kandidat till valet. De personer som nomineras ska vara valbara, vidtalade och ha gett sitt godkännande. Nominering sker via registrator@du.se

Röstberättigade i valet

Röstberättigade är samtliga lärare som arbetar minst 40 procent inom högskolan och som varit anställda minst sex månader.

Valbara till högskolestyrelsen

Valbara är heltids- och tillsvidareanställda lärare som varit anställda minst sex månader inom högskolan. 

Senast granskad:
Kontakt

Har du frågor om valet? Välkommen att höra av dig.

Rektors sekreterare
Valberedning
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Universitetslektor tyska
Universitetslektor datateknik
Universitetslektor nationalekonomi
Universitetslektor engelska
Valförrättare
Avdelningschef
Senast granskad: