Forskningsprojekt: ReMATH

Projektledare
Iben Christiansen, Institutionen för ämnesdidaktik Stockholms universitet
Deltagare
Eva-Lena Erixon
Helena Grundén
Malin Jones
Kristofer Sidenvall
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Lärarutbildningen ska vara en forskningsbaserad utbildning som förbereder studenterna för yrkesuppdraget i skolan. Målsättningen är bland annat att studenterna under sin utbildning ska möta lärare som själva är aktiva forskare och att de ska få verktyg för att fortsätta utvecklas under sitt yrkesliv samt för att utveckla verksamheten och undervisningen. I det sammanhanget behöver studenterna kunna tillämpa forskning.

I forskarskolan ReMATH undersöker nio doktorander olika aspekter av matematiklärarutbildningen både nationellt och internationellt. Doktoranderna är placerade vid fyra olika lärosäten; Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Mälardalens universitet och Stockholms universitet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Finansiärer
Vetenskapsrådet