Forskningsprojekt: Överbrygga klyftor mellan retorik och verklighet i barnmorskeutbildning genom triangulering med alumner från Bangladesh, Somaliland och Puntland

Projektledare
Kerstin Erlandsson
Marie Klingberg Allvin
Fatumo Osman
Deltagare
Catrin Borneskog Sinclair
Ulrika Byrskog
Elin Ternström
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Välutbildade barnmorskor är centrala för kvinnors hälsa globalt. Forskning visar att upp till 80 procent av dödsfall i samband med graviditet och förlossning skulle kunna undvikas om kvinnor haft tillgång till en välutbildad barnmorska. I den kliniska utbildningen till barnmorska finns utmaningar med kunskap och färdigheter i utbildningsplaner och kursplaner som inte implementeras i klinisk utbildning. Upp till 60 procent av barnmorskeutbildningen utgörs idag av klinisk utbildning. Den svenska barnmorskeutbildningen ses som ett gott exempel i världen och den kliniska utbildningen i synnerhet. Den ger insyn i en barnmorskeledd vårdmodell som Sverige utvecklat sedan 1930-talet. Trots att Sverige har nya utmaningar med bristande kompetensförsörjning, behöver Sverige liksom Bangladesh, Somaliland och Puntland värna en kvalitativ klinisk utbildning till barnmorska för återväxt av välutbildade barnmorskor. En intervention riktad mot barnmorskeutbildningens kliniska delar där de största kvalitetsförbättringspotentialen identifierats är i linje med biståndpolitiska mål i
samtliga länder. I ett forskningsprogram kommer åtgärdspunkterna i Världshälsoorganistionenes ramverk för att etablera barnmorskeutbildning av hög kvalitet, och de fördelar som kommer med förbättrad kvalitet i klinisk barnmorskeutbildning, vägleda utvecklingen av forskningsfrågor. Högskolan Dalarna har utbildat 234 barnmorskelärare som tagit magisterexamen i Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa från Bangladesh, Somaliland och Puntland, med svenska biståndsmedel. Initiativet med ett alumninätverk kan bli starten på ett långsiktigt forskningssamarbete som kan visa på fördelarna med att införa barnmorskeledd vård på kliniska utbildningsplatser till barnmorska. En kommitte kommer att leda alumninätverkets möten och workshops virtuellt och på Högskolan Dalarna. Utöver framväxten av ett gemensamt forskningsprogram är fokus hållbarhetsmålen relaterat till barnmorskeledd evidensbaserad vård och ledarskap.
Nyckelord
barnmorskeledd vård, Somaliland, Puntland, Bangladesh, Midwifery led care, Somaliland, Puntland, Bangladesh
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer
Vetenskapsrådet