Forskningsprojekt: Klimatomställning genom strategisk ekonomistyrning. Design i beslutssituationer för att minska växthusutsläpp och att utveckla den cirkulära ekonomin.

Projektledare
Klas Sundberg
Deltagare
Ravi Dar
Asif M Huq
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Utmaningen att möta kraven på en klimattålig utveckling kräver att privata och offentliga aktörer tillämpar innovativa ekonomistyrningsmetoder. Den samtida fokus på begränsning av koldioxidutsläppen ligger i allt högre grad inom ett ideal om en cirkulär ekonomi, vilket ökar den nödvändiga uppmärksamheten på hushållningen av samtliga resurser inom en organisation. Ett underforskat område inom hållbarhet är mötet av mellanpunkter: för det första mellan bred samhällsreglering och specifikt konsumentbeteende, och för det andra mellan den strategiska planeringen av framtida möjligheter och den kontinuerliga redovisningen av det förflutna.
För att ge både företag och offentliga organisationer samma metoder för att uppnå klimatmål som de använder för effektivitet och effektivitet, sammanförs styrning, strategisk ledning och kostnadsredovisning inom utformningen av ”choice architecture”. Vårt fokus ligger på försöken att använda intern prissättning av växthusgaser och andra ändliga resurser för att skapa marknadsmekanismer som skulle kunna fördyra sådana resurser och stödja övergången till en cirkulär ekonomi.
Denna forskning syftar till att utforska innovationer inom ekonomistyrning genom fallstudier och enkätundersökningar med ambitionen att erbjuda vägledning till privata och offentliga myndigheter i aktionsforskningsprojekt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Företagsekonomi
Finansiärer