Forskningsprojekt: Future Proof Cities

Projektledare
Patrik Thollander, Teknik och miljö Högskolan i Gävle
Deltagare
Roland Ahlstrand
Chris Bales
Tina Forsberg
Carin Nordström
Mats Rönnelid
Tony Svensson
Eva Thorin, Ekonomi, samhälle och teknik Mälardalens högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om de utmaningar medelstora svenska städer står inför. Högskolan i Gävle leder forskarskolan som finansieras av KK-stiftelsen, deltagande företag och de andra två högskolorna som är med: Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. 12 industridoktorander är anställda på 12 företag, de flesta kommunaltägda, men jobbar även på sina respektive högskolor. Fyra doktorander är knuta till Högskolan Dalarna: Sara Svensson hos Borlänges kommunförvaltning AB; Johanna Mattsson hos Tunabyggen; Maria Sandström hos Borlänge energi; och Thomas Ljungell hos Kopparstaden.
Future-Proof Cities har fyra övergripande forskningsfrågor som formar de projekt som ingår i forskarskolan. Samtliga projekt täcker flera av frågorna men har olika tyngdpunkt beroende på forskningsfrågan hos näringslivet. Dessa är:
1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer för livsmedel, vatten och energi
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande
Nyckelord
forskarskola; industridoktorand; hållbar stadsutveckling, graduate school; industrial PhD; sustainable urban development
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Företagsekonomi
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
KK-stiftelsen