Forskningsprojekt: Identifiering och utveckling av stöd för att möta behov hos personer som vårdar en sammanboende partner med demens

Projektledare
Lena Marmstål Hammar
Deltagare
Lena Dahlberg
Marcus Falk Johansson
Kevin McKee
Martina Summer Meranius, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens Högskola
Christine Williams, Colleage of Nursing Florida Atlantic University
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskning visar att anhöriga som vårdar en sammanboende partner med demenssjukdom upplever lägre grad av livskvalitet än andra anhörigvårdare. Dessutom att relationen blir ansträngd och att man som vårdande partner kan känna sig instängd och inte har tid att ta hand om sig själv och sin egen hälsa. Forskning har också visat att partners till personer med demens saknar stöd i son roll när det gäller vårdandet av personer med demens. I Sverige finns idag stöd för anhöriga, men detta ser olika ut beroende på var man bor. Det stöd som erbjuds till partners är inte utvecklat för att tillgodose deras unika behov som just partners, utan är utformat på samma sätt för ex vuxna barn, vänner osv. som vårdar eller stödjer en närstående. Effekterna av stödet är oklara och nationella utvärderingar har fastslagit att kompletterande insatser för att stödja dessa personer och att forskning behövs för att undersöka detta.

Vår forskargrupp har påbörjat detta genom en nationellt kartläggande studie som genomförs under 2018 tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Denna studie ligger som grund för vidare studier i projektet bestående av enkät, intervjuer och gruppdiskussioner med partners som lever och bor tillsammans med sin partner med demenssjukdom. Fokus är att identifiera stödbehov och därefter utveckla detta.

Länk till projekthemsida:
https://www.du.se/sv/forskning/halsa-och-valfard/forskningscentrum-for-aldre-och-aldrande-recall/identifiering-och-utveckling-av-stod-till-partner-som-vardar-person-med-demens/

Projektet i media:
https://socialpolitik.com/2020/05/05/vem-tar-over-anhorigas-insatser-for-aldre/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/allt-fler-demenssjuka-vardas-hemma-anhoriga-utan-unikt-stod

https://www.senioren.se/nyheter/fler-demenssjuka-vardas-hemma/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7283559

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7285115
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse
Högskolan Dalarna
Publikationer