Lena Marmstål Hammar

Personlig presentation av Lena Marmstål Hammar

Docent
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer