Lena Marmstål Hammar

Personlig presentation av Lena Marmstål Hammar

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd
Docent
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Kontakt

Forskning

Publikationer