Forskningsprojekt: Allmänt Mikrodataaanalys - metod

Projektledare
Kenneth Carling
Deltagare
Mengjie Han
Dao Li
Xiangli Meng
Bengt Persson
Xia Shen
William, Wei Song
Bo Sundgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningen gäller främst studier av komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggande.

Särskilt berörs områden med relevans för regionen och andra områden utanför storstäderna, såsom transport, infrastruktur, handel och turism.

Kärnan inom forskningsprofilen ligger i att skapa och anpassa verktyg att analysera dessa processer genom utveckling av avancerade mikrodataanalysmetoder och -tekniker. Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker.

Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom artificiell intelligens, beslutsstödssystem, hushållning med begränsade resurser, datamodellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Mikrodataanalys
Finansiärer
Publikationer