Forskningsprojekt: Audiovisuella medier - en innovativ miljö för samproducerad forskning

Projektledare
Arni Sverrisson
Deltagare
Peter Bretschneider
Per-Erik Ekwall
Sören Johansson
Totte Mattsson
Marit Nybelius Stub
Thorbjörn Swenberg
Ola Wiklund
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att förbättra och utveckla företagsrelevant och praktikorienterad forskning inom området audiovisuella medier och kunskapsöverföringen mellan näringen,andra organisationer och högskolan. Tre doktorander och ett antal andra forskare arbetar inom projektet, med inriktning på musik, dataspel, film, idrottsmediering och konstföretag. Informationsflöden i olika nätverk kartläggs och analyseras, med särskild fokus på spridningen av digital spetsteknologi. Samtidigt anordnas seminarier i olika former för yrkesverksamma kring teknologiska och andra innovationer.
Nyckelord
Audiovisuella medier, bild, bildproduktion, ljudproduktion, samproduktion
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Övriga ämnen
Bild
Bildproduktion
Ljud- och musikproduktion
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Falu Kommun
Film i Dalarna
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Region Dalarna
Publikationer