Personlig presentation av Per-Erik Ekwall

Avdelningschef
Avdelningen för medier Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor bildproduktion
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer