Så lånar du om böcker

För att låna om dina böcker loggar du in på Mina lån eller via bibliotekets katalog. Vill du låna om en fjärrlånad bok (en bok som vi har lånat till dig från ett annat bibliotek) kontakta biblioteket.

  • Logga in. Tänk på att välja rätt ingång beroende på om du är student/personal eller extern låntagare/bibliotek.

  • Nu ser du dina lån. Alternativt klicka på länken "Utestående lån".

  • Välj de lån som du vill förlänga genom att markera i rutan framför bokens titel. Klicka sedan på "Förläng markerade". Om du vill förlänga samtliga lån, välj "Förläng alla".

  • Nu ser du de lån som du har valt att låna om. Välj "Ja" om du vill låna om de böcker som visas.

  • I kolumnen "Status" ser du nu det nya förfallodatumet. Om det inte går att låna om visas ett meddelande som talar om varför. Det kan till exempel vara en annan låntagare i kö.
Senast granskad:
Senast granskad: