Fri tillgång till fler e-böcker, tidskrifter samt svensk mediedatabas

På grund av den pågående pandemin ger många förlag och plattformar utökad tillgång till e-böcker och tidskrifter. Även Svensk mediedatabas har öppnats för fjärranvändning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

SMDB

Tjänsten blir åtkomlig på distans vid universitet, högskolor och forskningsinstitut tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och upphovsrättsorganisationen Copyswede. Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2020 och gäller åtkomst på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Svensk mediedatabas (SMDB) är KB:s katalog över den svenska utgivningen av radio, tv, musik, film, video, datorspel och multimedia. Här finns mer än tio miljoner timmar audiovisuellt material.

Den som vill kunna ta del av material kontaktar KB via info@kb.se.

E-böcker och tidskrifter

Här följer några förlag och plattformar som tillfälligt öppnat fler tillgångar. Mycket av materialet hittar du i bibliotekets söktjänst Summon, men en del finns på separata webbsidor. Informationen uppdateras kontinuerligt på bibliotekets webb, du hittar den när du söker i Summon.

Cambridge University Press

Project Muse
E-böcker och tidskrifter från framför allt universitetsförlag inom humaniora och samhällsvetenskap.

Harvard Business Publishing 
Välj eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection Trial för att söka i databasen

Internet Archive 
Obegränsad tillgång till alla böcker från National Emergency Library. För att kunna låna skapar du ett användarkonto. 

JoVE
Tillgång till alla Science Education Videos. För att nå resurserna skapar du först ett konto. 

JSTOR 
Ökad tillgång till nya tidskrifter inom public health. Läs mer om vilka titlar som inkluderas.

 

Har du några frågor? Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: