Driftstörningen i Primula påverkar bibliotekets tjänster

Är du nyanställd eller personal som har flyttat nyligen? Problemen med Primula gör att biblioteket inte får nya eller ändrade personuppgifter. Ta kontakt med oss om du har ny adress och vill få böcker hemskickade, eller om du är nyanställd och vill låna böcker.

Driftstörningen i Primula gör att vi inte kan importera uppgifter därifrån till bibliotekssystemet. 

Frågor? Kontakta biblioteket.

Senast granskad:
Senast granskad: