Ändring av avgifter från 6 december 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I och med förändringar i omvärlden och ökade kostnader för biblioteket kommer förseningsavgift/bok och administrationsavgifter på faktura höjas från 6 december.

I och med förändringar i omvärlden och ökade kostnader för biblioteket kommer förseningsavgift/bok och administrationsavgifter på faktura höjas från 6 december enligt följande:

Förseningsavgiften höjs till 10 kr/bok/dag

Administrationsavgiften höjs till 200 kr för försvunnen eller ej återlämnad bok. Schablonsumman per bok kvarstår på 400 kr, vilket innebär att totalsumman för borttappad eller ej återlämnad bok som faktureras blir 600 kr/bok.

Frågor? Kontakta biblioteket.

Senast granskad:
Senast granskad: